Systeemtherapie

Systeemtherapie


Binnen de psychologie zijn er verschillende stromingen. Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en dit kan zowel individuele -, relatie - of gezinstherapie omvatten.


De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Dit zijn de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: gezin, relatie, familie, school, werk, vrienden, cultuur, geloofsovertuiging, enz. Binnen een systeem beïnvloeden mensen elkaar.


Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een complex proces waarbij problemen kunnen optreden. Een systeemtherapeut zal de problemen bekijken vanuit de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem en gaat op zoek naar de krachten en de mogelijkheden die in elke persoon en in elk systeem aanwezig zijn. We proberen in een systeemtheoretische psychotherapie inzicht te verkrijgen in de zaken waarmee de problemen samenhangen en daar verandering in te brengen. 


Individuele therapie


Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met 'het systeem'.

Relatietherapie


Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich richt op de zorgen en problemen tussen partners.


In elke relatie komen al eens spanningen voor. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, eventueel met hulp van het sociale netwerk zoals familie of vrienden. Wanneer je echter het gevoel hebt dat jullie er samen niet meer uitkomen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken. Dit kan zijn om allerlei redenen:

 • communicatieproblemen
 • ontrouw - vertrouwen
 • gevoel van afstand
 • onduidelijkheid omtrent het verder zetten van de relatie
 • ...


Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners doorgaans samen op het gesprek aanwezig zijn, maar dit sluit niet uit dat partners ook individueel op gesprek (kunnen) komen.

Gezinstherapie


Bij gezinstherapie werken we met ouders, kinderen en jongeren. Tijdens de gesprekken worden de zorgen besproken en de therapeut zoekt samen met de gezinsleden naar andere manieren om ermee om te gaan.  De zorgen binnen een gezin kunnen bestaan uit:

 • communicatieproblemen
 • conflicten of ruzies die niet opgelost geraken
 • onverwerkte trauma’s of emoties
 • moeilijke interacties binnen het gezin
 • moeilijkheden van een of meer gezinsleden die een invloed hebben op het gezin
 • ...


Tijdens gezinstherapie komen meestal alle gezinsleden op gesprek, samen of apart. Kinderen en jongeren (jonger dan 15 jaar) begeleid ik enkel in het kader van gezinsgesprekken.

Copyright @ All Rights Reserved